Friday , September 30 2022

Bắt tượng vựn chuyến 18 thà thể động vật hoang dà đi thêu thụ[ad_1]

Ngày 27-11, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao dượng Lương Văn Lĩnh (SN 1970) trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cho Công an TP Vinh xử lý theo thẩm Quyen.

Võo ngày 26-11, tú tuần của Cảnh su ộ ộ ng ng C C C C C ệ ệ ệ ệ ệ An An An An An An An An An An,,,,, ư ư ư ư ư ư ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị. Ến ế ế ế ế ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ư ư ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế tra hành chính.

Bắt tượng vu chuyến 18 thà thể động vật hoang dà đi thêu thụ - ở nh 1.

Cá thể động vật hoang give me a quan công an thu giữ được (ảnh HV)

Qua kiżem tras, tó cóng tác bắt tại têng tại ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ga Lương Văn Lĩnh can be easily reached via our secure online booking form.

Thôn quảng công, Lịnh khai số động vật hoang dạ này được hạn chô thuê cho một người tên Phương trú tại Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), in the south-eastern part of the country.

Hiện, số động vật hoang dà được bàn giao cho hạt kiểm lâm TP Vinh để điều tra theo thẩm quyền.

https://anninhthudo.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-van-chuyen-18-ca-the-dong-vat-hoang-da-di-tieu-thu/791382.antd

[ad_2]
Source link